Πτύελα

Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων

 

Η κυτταρολογική εξέταση πτυέλων αποτελεί μια εύκολη και ανώδυνη για τον ασθενή αλλά αξιόπιστη και χρήσιμη για τον κλινικό ιατρό εξέταση. Με την κυτταρολογική εξέταση πτυέλων είναι δυνατή η ανίχνευση κακοήθων νεοπλασμάτων του πνεύμονα. Έχει μεγάλη διαγνωστική αξία ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών μεγάλης ηλικίας με συνοδά προβλήματα υγείας που δυσχεραίνουν την εφαρμογή άλλων διαγνωστικών επεμβατικών εξετάσεων, όπως βρογχοσκόπηση και η βιοψία. Η ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης των πτυέλων εξαρτάται από την θέση του όγκου και υπολογίζεται στο 75% των όγκων κεντρικής και μόνον στο 45% των όγκων περιφερικής εντόπισης. Εντούτοις, η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που έχει συλλεχθεί με βρογχοσκόπηση είναι γενικά ανώτερη των πτυέλων στην διάγνωση των περιφερικών αλλοιώσεων. Τα πτύελα που λαμβάνονται μετά την βρογχοσκόπηση μπορεί να έχουν την υψηλότερη διαγνωστική αναλογία από κάθε άλλο δείγμα από το αναπνευστικό και μπορεί να είναι το μοναδικό θετικό δείγμα όταν τα αρχικά πτύελα, το βρογχικό έκπλυμα και τα δείγματα από ψήκτρα είναι αρνητικά. Η συλλογή των πτυέλων πρέπει να γίνεται το πρωί επί τρεις συνεχείς ημέρες και τα δείγματα πρέπει να είναι αποτέλεσμα βαθιάς απόχρεμψης.