Παρακέντηση (FNA) Μαστού

Κυτταρολογική εξέταση βιοψίας μαστού δια λεπτής βελόνης (FNAB)

 

Ο ρόλος της FNAB είναι σημαντικός στη διαγνωστική προσέγγιση των ψηλαφητών και μη αλλοιώσεων του μαστού. Σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις (μαστογραφία-υπέρηχος) συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση της κακοήθειας. Η FNAB εκτελείται χρησιμοποιώντας μια βελόνα 21-23 gauge με σύριγγα 10 ή 20 mL. Ένα «πιστόλι» χρησιμοποιείται συχνά για να σταθεροποιήσει το σύστημα σύριγγας/βελόνης. Εφαρμόζεται τόσο σε κυστικές όσο και σε συμπαγείς αλλοιώσεις. Η ακρίβεια της FNAB είναι ιδιαίτερα εξαρτώμενη από αυτόν που την διενεργεί. Η ευαισθησία για την κακοήθεια είναι υψηλή. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι σπάνια, ενώ τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να συμβούν λόγω λαθών κατά την δειγματοληψία ή κατά την ερμηνεία των κυτταρολογικών ευρημάτων. Η FNAB έχει μερικούς περιορισμούς. Αν και έχει μεγάλη ευαισθησία στην ανίχνευση των καρκινωμάτων των πόρων, δεν μπορεί να διακρίνει ένα διηθητικό καρκίνωμα των πόρων από ένα in situ πορογενές καρκίνωμα. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει λεμφαγγειακή ή αγγειακή διήθηση. Παρόλα αυτά έχει μεγάλη αξία στη διαγνωστική προσέγγιση κυστικών αλλοιώσεων καθώς και συμπαγών μορφωμάτων που είναι μικρότερα του 1 εκατοστού. Ειδικά στα τελευταία η FNAB αποτελεί το μοναδικό τρόπο λήψης βιοπτικού υλικού μιας και η εφαρμογή Core Biopsy σε τόσης μικρής διαμέτρου όγκων είναι δύσχρηστη. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση λεπτής βελόνης αποδεικνύεται περισσότερο εύκολη στην προσπέλαση και την προσέγγιση του όγκου-στόχου όπως και λιγότερο τραυματική σε σχέση με τη άκαμπτη και μεγαλύτερης διαμέτρου βελόνης της Core Biopsy. Έτσι, πολλοί χειρουργοί μαστολόγοι στη διερεύνηση ενός όγκου του μαστού απαιτούν την ταυτόχρονη εξέταση βιοπτικού υλικού τόσο κυτταρολογικά με FNAB όσο και ιστολογικά Core Biopsy.