Ούρα

Κυτταρολογική εξέταση ούρων

 

Η κυτταρολογική εξέταση ούρων μαζί με την κυστεοσκόπηση και βιοψία αποτελούν τις βασικές διαγνωστικές εξετάσεις του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η κυτταρολογική εξέταση ούρων είναι μία ανώδυνη και απλή εξέταση στις περιπτώσεις με υπόνοια για καρκίνωμα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και ιδιαίτερα της ουροδόχου κύστης. Επίσης, εφαρμόζεται στην παρακολούθηση (follow-up) ογκολογικών ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης και ελέγχει τόσο την ανταπόκριση στη θεραπεία όσο και την παρουσία πιθανών υποτροπών. Η κυτταρολογική εξέταση ούρων αποτελεί εξέταση ρουτίνας στη διερεύνηση της μακρο-μικρο-σκοπικής αιματουρίας. Το καταλληλότερο δείγμα ούρων για κυτταρολογική εξέταση είναι εκείνο της δεύτερης πρωινής ούρησης επί τρεις συνεχιζόμενες ημέρες. Η λήψη των ούρων γίνεται είτε με αυτόματη ούρηση είτε μετά από καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης.